di Gabbriel A Mort

Secondo me Tarde è una de quedd città, a do stè a chiù grann concentraziòn de bezzoche e bigott de “circostanz”. Cioè a Tarde, non è ca le cristian so sembr bigott ma sul quanne se tratt d’ò Natal, d’à Pasch, d’ù giùrn dell muèrt e de Santa Cecilie (a part le cerimonie còm all’battezz, cres’m, matrimonie e funeral).

(Taranto, secondo me, è una città piena di fedeli devoti e pii. E non solo, come qualche laico demonio vuol intendere (more…)

di Scian Sciarl de Castel Basciak

Osc v’agghja fà na bella ramanzìn. Piccè ndà ste giurn ù grad social, s’à avasciat assa’je proprie a Tarde.
(Oggi purtroppo sono costretto a tirarvi un po’le orecche. In questi giorni c’è stato un abbassamento della coscienza sociale nella mia amata città)

Agghje litt sus a Fessbuk, ca avit nsultat a Pinuccio, pe nu video c’à fatt cu a collaborazion d uìmeg (Wemag ndr). E sol pù fatt ca n’à chiamat Babbiòn a caus d’a bufala d’ù Tarde in serie B, e piccè à ditt ca aqquà serv’n l bombol d’ossigen pe respirà. (more…)

di San Da Claus

Uagnù sta settiman voc nu picc de “frutt”. Però vogghje è fazz nà riflession.
(Cari tutti, questa settimana non ho potuto approfondire alcun argomento per i numerosi impegni. Però vorrei condividere con voi una riflessione.) (more…)

U cazziatòn

di Gion Uèin

Uagnù ma amm’ ssùt pacce? ‘Ndà ce cazz d mùnn stè vivìm? Ma è possib’l ca stam ‘nd ù domil’e dodisc e angòr morene le cristjane sus a fatìe? A mè par cà stè turnàmm all’epoc de Pappagòn, addò a vit de nu uagnon ca fatiav, nò valèv d chiù de na paga giornalier. (more…)

di Scè Chi L’Onìll

V’à cap’tat ma’je, d’ scè v’dè nà convescion? Sìn, chidd còs, cà fasc’n l cr’stian giacc e cravatt, ind’all’ alberg o indr’ all sal convegn’ ca parl’n e parl’n e no s capisc’ nu cazz. E soprattutt’, non g’và v’nùt ma’je a voggh’je d ‘nghiànà sùs o palc, piggh’jà tutt’ st’ pezzend arricchisciùt e darl’ mazza’t à sucurdùn? (more…)

di Alén De Lòn

Cià bell cià. A stù gìr, aggh’je stat’ l’ult’m a consegnà l’artic’l d’ Sierland’je, piccè m’à v’nùt nà passiòn ‘ncontrollab’l : ù combiuter. (E c s’ngazz’n chidd d’à redaziòn s’ scazz’n.)
Uangù ma m credìt, cà stand’ sembr’ nnanz’ a quidd scherm lum’nòs, le uecch’je se fac’n a pallìn? Vogghìe è sacc’, dat cà vù sìt espert, ci è nurmal’ stà cos’. Vabò, tand je, so dicossup’t e ufficialmend, no teng nu cazz da fà. (Ufficialmende). (more…)

di Ge Ghevara

Cià bell cià. Nò saccjie mang’ je accom’ mi iacchjie a scriv’r l’artic’l pe Siderlandjie. Putit p’nzà tutt quidd cà vulit, ma onestamend nòn g’ sò raccomannat. Nisciun ndà vita mè m’à majie raccumannat, ang piccè je sacc fa sol ù traffichìn e ù disoccup’t.
(Carissimi. Sinceramente rimango allibito dalla possibilità di collaborare ad una testata di prestigio come Siderlandia. Sono sicuro che i miei meriti e la mia validità mi abbiano permesso di parteciparvi, senza aver bisogno del solito aiutino. Non ho mai ricorso a questi mezzucci nella mia vita, pur essendo molto abile a destreggiarmi, essendo purtroppo senza lavoro.) (more…)